Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2020-01-23 14:18:54

Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym

Grodzisko Górne 489a

37-306 Grodzisko Dolne

tel/fax: (17) 243 60 37

e-mail: biblioteka@grodziskodolne.pl

www: www.biblioteka.grodziskodolne.pl

Dyrektor: Krystyna Zagrodzka

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek: od godz. 10.00 do godz. 19.00

BIP: www.bip.biblioteka.grodziskodolne.pl

Filia Biblioteczna w Zmysłówce

Adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym Filia w Zmysłówce 37-306 Grodzisko Dolne

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa - od godz. 13.00 do godz. 20.00

Piątek - od godz. 14.00 do godz. 20.00

Filia Biblioteczna w Grodzisku Nowym

Adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym Filia w Grodzisku Nowym 37-306 Grodzisko Dolne

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa - od godz. 13.00 do godz. 20.00

piątek - od godz. 14.00 do godz. 20.00


Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym jest gminną instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Grodzisko Dolne. Biblioteka zapewnia dostęp do, materiałów bibliotecznych i informaji mieszkańcom gminy. Służy rozwijaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczności gminnej, upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Do zadań Biblioteki należy w szczególności:

  1. gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym   uwzględnieniem materiałów dotyczącyh własnego regionu,
  2. popularyzacja książek i czytelnictwa,
  3. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie ich czytelnikom oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
  4. organizowanie czytelnictwa, udostępnianie materiałów osobom niepełnosprawnym,
  5. tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
  6. prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek,
  7. współdziałanie ze stowarzyszeniami, instytucjami kultury i innymi organizacjami w zakresie gromadzenia i dokumentowania historii Grodziska Dolnego,
  8. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej. Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Małgorzata Halasa
Data publikacji: 2015-12-07
Wyświetl historię zmian