Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2021-01-18 18:23:01

Wywóz odpadów

Harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Grodzisko Dolne w roku 2021

UWAGA! Zmiana sposobu odbioru odpadów na terenie gminy

-  pierwszy dzień zbiórki, wszystkie miejscowości -  odpady SELEKTYWNE ( worki żółte, zielone, niebieskie),

- drugi dzień zbiórki, wszystkie miejscowości – odpady ZMIESZANE ( worki czarne i pojemniki, worki szare z popiołem)