Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2020-10-31 02:39:47

Sołectwa

Wykaz sołectw

Gmina Grodzisko Dolne podzielona jest na 10 sołectw. Każde sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy. Wspólnie tworzą wspólnotę samorządową gminy Grodzisko Dolne. Organami sołectwa są: zebranie wiejskie, sołtys i Rada Sołecka.
Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie. Sołtys jest organem wykonawczym a Rada Sołecka jest organem wspomagającym sołtysa. 

Sołectwa oraz sołtysi Gminy Grodzisko Dolne:

Sołectwo 

Sołtys 

Telefon

 Chodaczów

 Wojtyna Stanisław

 17 2435314

 Grodzisko

 Mazurek Tadeusz

 17 2436002

 Grodzisko Dolne 

 Monika Moszkowicz

 

 Grodzisko Górne

 Ślanda Monika

 17 2436094

 Grodzisko Nowe

 Bielecki Jan

 17 2429425

 Grodzisko Podlesie

 Czech Marzena

 17 2437783

 Laszczyny

 Lizak Dariusz

 606 175429

 Opaleniska

 Wacnik Stefan

 17 2437706

 Wólka Grodziska

 Dąbek Krzysztof

 17 2436192

 Zmysłówka 

 Bechta Kazimierz

 17 2437341