Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2020-11-26 10:44:00

Jednostki podległe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym
Grodzisko Dolne 134
37-306 Grodzisko Dolne
tel/fax 17 24 29 134

Kierownik: Andrzej Wikiera
e-mail: gops@grodziskodolne.pl

www: www.gops.grodziskodolne.pl