Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2021-03-02 01:41:32

Rada Gminy

 

Skład Rady Gminy Grodzisko Dolne w kadencji 2018-2023: 

Komisje Stałe Rady Gminy

Skład Komisji Rewizyjnej:

Skład Komisji Budżetu i Finansów:

Skład Komisji Spraw Społecznych:

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: