> Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii na 2006r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii na 2006r.

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2006r.

Opublikowane przez: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2006-04-05 14:48:27.
Data wprowadzenia: 2006-04-05 14:48:27
Opublikowane przez: Janina Rydzik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Grodzisko Dolne 125
37-306
Kierownik Jednostki
mgr Jacek Chmura
Kontakt:
Tel: (+48 17) 24-28-265
Fax: (+48 17) 24-28-265
e-mail: urzad@grodziskodolne.pl