> Program Ochrony Środowiska

Program Ochrony Środowiska

 Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grodzisko Dolne

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Ochrona Środowiska | Data wprowadzenia: 2014-04-23 11:31:51.
 "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Grodzisko Dolne na lata 2014 - 2017 z perspektywą do roku 2021"

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Ochrona Środowiska | Data wprowadzenia: 2015-01-08 10:31:17.
Data wprowadzenia: 2015-01-08 10:31:17
Autor: Ochrona Środowiska
Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Grodzisko Dolne 125
37-306
Kierownik Jednostki
mgr Jacek Chmura
Kontakt:
Tel: (+48 17) 24-28-265
Fax: (+48 17) 24-28-265
e-mail: urzad@grodziskodolne.pl