> Gminne jednostki organizacyjne

Gminne jednostki organizacyjne


Zobacz:
 za 2003r. .  za 2004 .  za 2005r. .  za 2006 r. .  za 2007 r. .  za 2008 rok .  za 2009 rok .  za 2010 rok .  za 2011 rok .  za 2012 rok .  za 2013 rok .  za 2014 rok . 
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Grodzisko Dolne 125
37-306
Kierownik Jednostki
mgr Jacek Chmura
Kontakt:
Tel: (+48 17) 24-28-265
Fax: (+48 17) 24-28-265
e-mail: urzad@grodziskodolne.pl