Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe


Zobacz:
   Radni
   Gminne jednostki organizacyjne
   Pracownicy Urzedu Gminy
   Wójt Gminy
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Grodzisko Dolne 125
37-306
Kierownik Jednostki
mgr Jacek Chmura
Kontakt:
Tel: (+48 17) 24-28-265
Fax: (+48 17) 24-28-265
e-mail: urzad@grodziskodolne.pl