bip.grodziskodolne.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.grodziskodolne.pl
Plany i programy strona główna 

Plany i programy

 Ogłoszenie Wójta Gminy Grodzisko Dolne w sprawie konsultacji projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodzisko Dolne na lata 2015-2020

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2015-12-04 10:28:25.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Grodzisko Dolne w sprawie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Grodzisko Dolne na lata 2016-2020

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2015-12-22 09:31:39.
 Raport z konsultacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodzisko Dolne

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Data wprowadzenia: 2015-12-31 13:46:06.

Zobacz:
   Program Ochrony Środowiska
   Plan Gospodarki Odpadami
   Plan Rozwoju Lokalnego gminy Grodzisko Dolne
   Plan Rozwoju miejscowości Grodzisko Dolne
   Plan Rozwoju Miejscowości Grodzisko Górne
   Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii na 2006r.
   STRATEGIA ROZWOJU GMINY NA LATA 2007-2015
   RAPORT o stanie społeczno-gospodarczym gminy Grodzisko Dolne w latach 1998-2002
Data wprowadzenia: 2015-12-31 13:46:06
Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.grodziskodolne.pl