"Rolnictwo dla środowiska - środowisko dla rolnictwa"


 
 
 

Załączona ulotka przedstawia problem zakwaszenia gleb i jego skutki dla środowiska oraz przypomina o Ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.