Nowy przepust w Wólce Grodziskiej


 

Rozpoczęły się prace związane z budową nowego przepustu na drodze powiatowej w ramach zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1267R Wólka Grodziska - Kopanie Żołyńskie”. Jego nośność będzie nieograniczona tonażowo. Miejsce uzytuowania przepustu znajduje się na rzece Leszczynka przy drodze "Na Zagrody". To kolejny element szeroko zakrojonych prac związanych z przebudową tego odcinka drogi. Jest on niezbędny do kompleksowego uregulowania ciągu  komunikacyjnego wspólnie z budową nowej kanalizacji deszczowej oraz chodników.