Skorzystaj z ulgi termomodernizacyjnej


 

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2019 roku ustawy z dnia 9 listopada 2018r.o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, możliwe jest uzyskanie przy rozliczeniu rocznym ulgi termomodernizacyjnej.

Ulga przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego i w rozliczanym roku podatkowym dokonał przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, tj.:

  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych;
  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia; spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;
  • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;
  • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Ulga termomodernizacyjna przysługuje zatem także mieszkańcom gminy Grodzisko Dolne, którzy korzystali z dofinansowania do zakupu i instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach programu pt. „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w części dotyczącej wkładu własnego, wpłaconego w 2019 roku.

Szczegółowa lista przedsięwzięć termomodernizacyjnych objętych ulgą określa Rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2018 r. ministra inwestycji i rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2489).

Szczegółowych wyjaśnień udzielają urzędy skarbowe.