Gmina Grodzisko Dolne na liście 20 gmin i miast z Podkarpacia, które wydają najwięcej na inwestycje


 

Gmina Grodzisko Dolne znajduje się na 20 miejscu wśród gmin i miast z województwa podkarpackiego, które w latach 2016-2018 wydawały najwięcej na inwestycje. Kwota, jaka została wykorzystana to 1071,53 zł. (w przeliczeniu na 1 mieszkańca).

Lista dwudziestu gmin i miast, które wydawały najwięcej na inwestycje.