"Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"


 
 

W związku z przygotowaniem ogólnopolskiego programu mającego na celu dofinansowanie systemu zbierania i zagospodarowania folii rolniczej i innych odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa, uruchomiony został program priorytetowy NFOŚiGW pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, realizowany w latach 2019-2020.

Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast ostatecznymi odbiorcami korzyści będą rolnicy (posiadacze odpadów).

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/nabor-2019/.