Nagroda Zarządu Powiatu dla pana Stanisława Czerwonki


 

Tradycja przyznawania nagród przez Powiat Leżajski w dziedzinie kultury, sportu oraz w dowód uznania osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych liczy sobie już kilkanaście lat, co jest dowodem tego, że w powiecie leżajskim nie brakuje kreatywnych, zaangażowanych społecznie i chętnych do rozwijania swoich umiejętności osób.

Tegoroczna gala wręczenia nagród odbyła się w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku.

Wśród nagrodzonych w dziedzinie kultury znalazł się pan Stanisław Czerwonka, który otrzymał wyróżnienie za całokształt dotychczasowej działalności związanej z upowszechnianiem kultury, a w szczególności tradycji i zwyczajów wielkanocnych oraz dbałość o niematerialne dziedzictwo kulturowe. Pan Stanisław w wieku 18 lat zaangażował się w służbę społeczną chodząc „za Turka”. Turkiem jest nieprzerwanie do dzisiejszego dnia. Od 1995 roku pełni funkcję „starszego” – komendanta oddziału Turków w Grodzisku Górnym. Za główny cel stawia sobie kultywowanie lokalnej obyczajowości wielkanocnej w oparciu o rodzimą tradycję.

Od czasu powstania Stowarzyszenia „Turki Grodziskie” (2007r.) pełni funkcję prezesa.