KOMUNIKAT WÓJTA GMINY GRODZISKO DOLNE


 

Wszystkich mieszkańców gminy, na których posesji znajdują się drzewa i krzewy, których konary lub gałęzie zwisają nad drogami publicznymi i stanowią bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników tych dróg wzywa się do niezwłocznego usunięcia zagrożenia, tj. podcięcia gałęzi i konarów tych drzew i krzewów do dnia 20 października br. W przypadku braku podjęcia działań w tym terminie gmina po dniu 20 października dokona zabiegu podcięcia koron i gałęzi tych drzew i krzewów, obciążając jednocześnie kosztami operacji posiadacza/właściciela nieruchomości.