Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Śpiewaczych w Tyczynie


 

W niedzielę 7 lipca br. już po raz 24-ty swoje repertuary prezentowały wiejskie zespoły śpiewacze z całego Podkarpacia. Ten konkurs z wieloletnią tradycją przyciąga wszystkich, którzy lubią i śpiewają dawne wiejskie piosenki i przyśpiewki. Konkurs wyłania najlepszych wykonawców, którzy prezentują pieśni charakterystyczne dla danej gminy, czy miejscowości. Mogą to też być pieśni związane z różnymi obrzędami i zwyczajami danego regionu, potwierdzające jego ludowy charakter.

Do konkursu zgłosiły się nasze rodzime zespoły „Grodziszczoki” i „Leszczynka”, które wystąpiły z pieśniami o tematyce weselnej. „Grodziszczoki” za przyśpiewki do białego wieńca otrzymały III nagrodę. Gratulujemy zespołowi tego sukcesu i życzymy kolejnych artystycznych trofeów.