Dotacje dla bezrobotnych kobiet i mężczyzn do 30 roku życia


 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje o naborze wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)" w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

  • indywidualne poradnictwo zawodowe (przewidziane dla wszystkich uczestników projektu);
  • staż 6 m-cy (nabór ciągły do wyczerpania środków finansowych w ramach projektu);
  • bon na zasiedlenie (nabór ciągły do wyczerpania środków finansowych w ramach projektu);
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (nabór ciągły do wyczerpania środków finansowych w ramach projektu).

Szczegółowe informacje na plakacie oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku.