Świadczenia rodzinne - nowy okres zasiłokwy 2019/2020


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje, że w związku ze zbliżającym się okresem składania wniosków o świadczenia rodzinne, Program „Rodzina 500+” oraz Program „Dobry start” od 01.08.2019 r. (w wersji papierowej) w celu uniknięcia dłuższego oczekiwania na możliwość złożenia wniosku o świadczenia, z powodu dużej liczby wnioskodawców, istnieje możliwość wcześniejszego umówienia się na dany dzień i godzinę.

Wcześniejsze zapisanie się na dogodny dla Państwa termin skróci czas oczekiwania na złożenie wniosku. Zgłoszenia można dokonać osobiście bądź telefonicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym, 37-306 Grodzisko Dolne 124a od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 - 15.30, tel. 17 24 29 134, 17 24 36 163, 17 24 01 204.

Ponadto informujemy Państwa, że w/w wnioski można składać drogą elektroniczną od 01-07-2019r.