Grodziscy cymbaliści zdominowali rzeszowski konkurs


 

W dniach 1-2 grudnia 2018 r. Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zorganizował 37. Spotkania Cymbalistów. Spotkania Cymbalistów są imprezą niezwykle ważną, służącą ochronie dziedzictwa kulturowego i każdego roku skupiającą liczne grono uczestników i odbiorców. Konkurs ma niepowtarzalny w skali kraju charakter. Ocala od zapomnienia sztukę gry na cymbałach - tradycyjnym, charakterystycznym dla Podkarpacia instrumencie. Cymbały to instrument, który przywędrował do naszego regionu z kręgu karpackiego i na dobre zadomowił się na Rzeszowszczyźnie. W Polsce występują też cymbały wileńskie, które przywieźli polscy osadnicy z Litwy.

W konkursie rywalizowało 19 kapel z cymbalistami w składzie oraz 22 muzyków - solistów z czterech województw: podkarpackiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Najstarszy uczestnik miał 88 lat, a dwójka najmłodszych po 13. Oprócz utworów ludowych zagrali oni po jednym dowolnym i były to przeboje muzyki pop, standardy jazzowe oraz muzyka klasyczna, co ma udowodnić, że cymbały nie są archaicznym instrumentem, można je wykorzystać również w nowoczesnych aranżacjach.

Wszystkie czołowe miejsca w kategorii młodzieżowej zdobyło rodzeństwo Rydzików: I miejsce - Michał, II - Aleksandra i III - Agnieszka. Do grona nagrodzonych w tej kategorii dołączył również wnuk naszego sławnego cymbalisty Piotr Markocki (III miejsce).

Również obydwie nasze kapele: Kapela Ludowa „Grodziszczoki” oraz Młodzieżowa Kapela Ludowa nie wróciły bez nagrody. W swoich kategoriach wiekowych zajęły III miejsca. Doceniony został także talent naszej najmłodszej cymbalistki – Ani Rydzik, która w kategorii dziecięcej otrzymała wyróżnienie.

Wszystkim laureatom składamy serdeczne podziękowania i gratulujmy tak dużych osiągnięć.