Trwają prace związane z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych


 

Nabrały tempa prace na budowie PSZOKu. Obecnie wykonywane są roboty związane z budową budynku magazynowego odpadów z wydzieloną częścią socjalno-biurową oraz roboty ziemne dotyczące infrastruktury i instalacji towarzyszących.

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020