Parafianin z Chodaczowa przyjął święcenia diakonatu


 

W niedzielę, 13 maja 2018 r., w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego alumni V roku Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu przyjęli święcenia diakonatu. Wśród nowo wyświęconych diakonów jest parafianin z Chodaczowa, Artur Ochab.

Poprzez posługę diakonatu nowo wyświęceni podejmą zadania, o których mówią słowa homilii obrzędowej: „Umocnieni darem Ducha Świętego będą pomagać biskupowi i jego prezbiterium w posłudze słowa, ołtarza i miłości, okazując się sługami wszystkich. Jako słudzy ołtarza będą głosić Ewangelię, przygotowywać Ofiarę Eucharystyczną i rozdzielać wiernym Ciało i Krew Pańską. Oprócz tego na polecenie biskupa będą mogli głosić kazania i przekazywać Bożą naukę wierzącym i niewierzącym, przewodniczyć modlitwom, udzielać chrztu, asystować przy zawieraniu związków małżeńskich oraz je błogosławić, nosić Wiatyk do ciężko chorych i przewodniczyć obrzędom pogrzebu”.

Święcenia diakonatu miały miejsce w Przemyślu, Iwoniczu oraz w Chodaczowie. W parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Chodaczowie, bp Stanisław Jamrozek udzielił święceń diakonatu 3 alumnom. Byli to: Artur Ochab (par. Chodaczów), Piotr Dzierżak (par. Lublin, pw. św. Antoniego), Michał Kłopot (par. Makowisko).

W uroczystości wzięło udział kilkunastu księży, a także rodziny i przyjaciele nowo wyświęconych. Zachęcamy do modlitwy w intencji diakona Artura (na zdjęciu pierwszy od lewej).

Pełna relacja ze święceń oraz zdjęcia na stronie internetowej Archidiecezji Przemyskiej