Przebudowa drogi "Granicznej" coraz bliżej


 

W dniu dzisiejszym Komisja Przetargowa otworzyła oferty dotyczące realizacji zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104581 R Grodzisko Nowe – Dębno „Graniczna”. Do przetargu przystąpiło trzech oferentów.

W zakres rzeczowy realizacji tego zadania wchodzi wykonanie przebudowy drogi tzw. „Granicznej” w Grodzisku Nowym na odcinku 990 mb oraz:

  • wykonanie odmulenia rowów na długości 1980 m
  • wzmocnienie nawierzchni drogowej geosiatką
  • położenie 4 cm nawierzchni wyrównawczej z mieszanki asfaltowej i nawierzchni ścieralnej
  • utwardzenie poboczy tłuczniem
  • wykonanie poboczy gruntowych
  • zabezpieczenie barierami ochronnymi przepustu 12 mb

Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. Rudna Mała 47b, 36-060 Głogów Małopolski na kwotę 360 452,46 zł. Po przeprowadzeniu procedury sprawdzającej, z wybranym wykonawcą zostanie podpisana stosowna umowa. Termin realizacji zadania został określony na dzień 31.07.2018r.