Ze strażacką kolędą


 

Tradycja związana z dorocznymi strażackimi spotkaniami opłatkowymi w Gminie Grodzisko Dolne pielęgnowana jest nieprzerwanie od kilkunastu już lat. Rok 2018 to kolejny rok, w którym strażacy ochotnicy organizują takie okolicznościowe spotkanie. W sobotę 6 stycznia druhny i druhowie złożyli sobie noworoczne życzenia. Gospodarzem spotkania była najmłodsza jednostka w gminie- OSP Grodzisko Nowe.

W święto Trzech Króli, plac przed jednostką OSP opanowali strażacy. Prezesi gminnych jednostek wraz z delegacjami zgromadzili się licznie przed remizą, by w pochodzie ulicznym przemaszerować do miejscowego kościoła. Tu odbyła się Msza święta w intencji Ochotniczych Straży Pożarnych. Pochodowi przewodziła grodziska Orkiestra Dęta pod przewodnictwem kapelmistrza Jakuba Magonia.

Po odprawionej liturgii strażacka wspólnota udała się do pomieszczeń Domu Wiejskiego. Na miejscu zebranych powitał prezes jednostki dh Stanisław Marek. Razem ze strażakami do stołu zasiedli m.in. ks. proboszcz - Jan Szczepaniak, posłowie na Sejm RP – Jerzy Paul i Mieczysław Miazga, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Stanisław Bartnik, Komendant PSP z Leżajska – Bogdan Kołcz, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Leżajsku – Józef Golec, Wójt Gminy Grodzisko Dolne – Jacek Chmura, Zastępca Wójta Gminy – Arkadiusz Telka, W-ce Przewodniczący Rady Powiatu Leżajskiego – Franciszek Krajewski wraz z radni powiatowymi.

Po uroczystym powitaniu, do druhów ochotników głos skierowali goście. Składając noworoczne życzenia zgodnie dziękowali strażakom za podejmowane przez nich wyzwania, za społeczną służbę, zaangażowanie w sprawy gminy oraz współpracę na szczeblu powiatowym.

Po życzeniach i podzieleniu się opłatkiem wszyscy zasiedli do stołów. Smaczny poczęstunek serwowany przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich uzupełnił to sympatyczne spotkanie.

Pyszną kolację opłatkową umilała nasza wspaniała orkiestra dęta, która jak zwykle zachwyciła prezentując kilka kolęd oraz innych melodii.

6 stycznia w całej Polsce organizowane są licznie Orszaki Trzech Króli. Co prawda w Grodzisku orszaku nie było, ale Trzej Królowie tego dnia z kolędą do braci strażackiej zawitali.