Szkoła z nominacją


 

Podczas II Forum Nowych Technologii i Innowacji  w Edukacji i Nauce 24 listopada 2017 r. w Kielcach odbyła się uroczystość wręczenia nominacji do nagrody o „Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji”. Nominowano w sumie 83 szkoły i placówki edukacyjne z całej Polski, w tym Zespół Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym.

O Laury rywalizowały przedszkola lub placówki działające w innej formie edukacji przedszkolnej, szkoły podstawowe, gimnazja lub licea, a także technika i szkoły zawodowe. Celem przedsięwzięcia było wyróżnienie placówek, które wyróżniają się stosując w swojej codziennej praktyce nowe rozwiązania technologiczne, innowacyjne metody i programy nauczania, a zatrudnieni w nich nauczyciele potrafią współpracować z młodzieżą w taki sposób, by wydobyć jej kreatywność i pasje do rozwijania swoich zainteresowań.