"Podkarpacki Naturalny Wypas III" - konsultacje


 

„Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność – „Podkarpacki Naturalny Wypas III”

Informujemy, że istnieje możliwość udziału w konsultacjach, które rozpoczęły się w dniu 19 lutego br. oraz zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 35 dni od dnia opublikowania informacji o konsultacjach.

Treść ww. projektu Programu wraz z dokumentami dot. trybu konsultacji dostępna jest na stronie internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie www.podkarpackie.pl – w zakładce Rolnictwo – PODKARPACKI NATURALNY WYPAS – PODKARPACKI NATURALNY WYPAS III – KONSULTACJE oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Podkarpackiego www.bip.podkarpackie.plw zakładce Urząd Marszałkowski – Sprawy do załatwienia – Rolnictwo i ochrona środowiska – PODKARPACKI NATURAOLNY WYPAS III – KONSULTACJE.