Informacja Posterunku Policji w Grodzisku Dolnym


 

Posterunek Policji w Grodzisku Dolnym informuje, że w okresie od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 30 czerwca 2021r. na terenie miejscowości Grodzisko Dolne dzielnicowy asp. Stanisław Półćwiartek będzie realizował zadania w ramach Planu działania priorytetowego, którego celem jest znaczne ograniczenie zdiagnozowanego zagrożenia nie stosowania się do przepisów ruchu drogowego przez kierujących rowerami oraz pieszych - art. 11-15 i 33 Ustawy Prawa o ruchu drogowym.