Komunikat PGK w Grodzisku Dolnym


 

Z uwagi na zapowiadany na najbliższe dni duży spadek temperatury prosimy wszystkich odbiorców wody o sprawdzenie zabezpieczenia wodomierzy oraz wewnętrznych instalacji wodociągowych  przez działaniem niskich temperatur.

Szczególnie zwracamy się do właścicieli, zarządców i użytkowników nieruchomości, w których powyższe urządzenia znajdują się w nieogrzewanych piwnicach, budynkach gospodarczych, magazynach  czy w niezamieszkałych domach.

Brak należytego zabezpieczenia przed mrozem może doprowadzić do  rozszczelnienia instalacji wodociągowej, zalania pomieszczeń a nawet przerwy w dostawie wody.

Praktyczne wskazówki dotyczące zabezpieczenia wodomierza przed działaniem niskich temperatur znajdują się w grudniowym wydaniu Gazety Grodziskiej  w rubryce” Z życia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  w Grodzisku Dolnym” w artykule na stronie nr 9  pt:  „Jak zabezpieczyć wodomierz przed zimą”.