Informacja Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym


 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym informuje, że inkasent nie będzie dokonywał odczytów w domach.

W związku z powyższym prosimy naszych klientów z miejscowości: Laszczyny, Chodaczów, Zmysłówka – Wesoła, Gniewczyna Łańcucka o podanie stanu wodomierza:

Stan wodomierza należy podać w nieprzekraczalnym terminie do 27-11-2020 r.

Brak podania stanu wodomierza w wyznaczonym terminie będzie skutkował wystawieniem faktury ze średniego zużycia z ostatnich trzech kwartałów.