Szkolenie online "PPK blisko Ciebie"


 

Zaproszenia na konferencję i szkolenie online „PPK blisko Ciebie” pod patronatem Wojewody Podkarpackiego.

Z bezpłatnego szkolenia na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych, przeprowadzonego przez spółkę powołaną ustawą o PPK - jedyne oficjalne źródło informacji o PPK mogą skorzystać przede wszystkim przedsiębiorcy z naszego regionu.