Zasady zbiórki odpadów komunalnych


 

Zasady zbiórki odpadów komunalnych

Osoby zdrowe oraz znajdujące się w kwarantannie bez potwierdzenia zakażenia wirusem

 

Terminy zbiórki zgodnie z harmonogramem – bez zmian:

7 i 8 września – odpady segregowane i zmieszane

21 i 22 września – odpady zmieszane

 

Uwagi: maseczki i rękawiczki ochronne wrzucamy do czarnego worka na odpady zmieszane.

 UWAGA:

 Osoby zakażone koronawirusem i znajdujące się w izolacji domowej, oraz osoby, które razem z nimi przebywają we wspólnym gospodarstwie domowym.

nie oddają odpadów komunalnych podczas zbiórki w dniach 7 i 8 września.

Termin zbiórki odpadów z tych gospodarstw domowych: 21 i 22 września.


Postępowanie z odpadami pochodzącymi z takich miejsc:
 

  1. Każdy worek z odpadami komunalnymi włożyć jeszcze raz do jednego worka w kolorze czarnym. Na każdy czarny worek nakleić białą kartkę w formacie A4 z literą „C” oraz datą i godziną ostatniego zamknięcia worka (kartka z oznaczeniem powinna być widoczna z ulicy celem identyfikacji odpadów przez służby odbierające odpady).
  2. Każdy worek z odpadami powinien być zapełniony nie więcej niż w 3/4 swojej pojemności.
  3. Tak zabezpieczone odpady powinny zostać oznaczone i ułożone w miejscu ich odbioru najpóźniej na 72 godziny przed ich odebraniem przez MZK. Zabrania się w tym czasie ponownego rozwiązywania tych worków i dokładania kolejnych odpadów.
  4. W miarę możliwości każdy worek po odstawieniu na miejsce odbioru spryskać preparatem wirusobójczym.

WAŻNE. Nie wolno w tym przypadku używać pojemników na odpady zmieszane. Obowiązują tylko czarne worki.

Odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (np. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki) powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji po zakończonym leczeniu lub przebytej chorobie związanej z zakażeniem koronawirusem.