Konkurs plastyczno-fotograficzny dla mieszkańców gminy


 

Zapraszamy mieszkańców naszej gminy do udziału w konkursie plastyczno - fotograficznym promującym naturalne walory przyrodniczo - krajobrazowe oraz turystyczne Gminy Grodzisko Dolne.

REGULAMIN

KONKURSU PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNEGO

  1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym.
  2. Konkurs ma promować naturalne walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz turystyczne gminy Grodzisko Dolne w formie plastycznej i fotograficznej, a także pobudzać do różnorodnych działań twórczych.
  3. Tematyka obejmuje szeroki zakres motywów zarówno przyrodniczych, jak i architektonicznych wkomponowanych w krajobraz gminy Grodzisko Dolne, mało znanych bądź w ogóle nieznanych mieszkańcom naszej gminy.
  4. Konkurs skierowany jest dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej, szkoły średniej oraz osób dorosłych z terenu naszej gminy w trzech kategoriach wiekowych: I grupa – kl. VI - VIII szkoły podstawowe,  II grupa – szkoły średnie, III grupa – osoby dorosłe.
  5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie fotografii lub prac/y plastycznej w dowolnie wybranej technice na wyżej wymieniony temat. Na  konkurs można dostarczyć maksymalnie 5 zdjęć bądź prac plastycznych w oryginale.
  6. Fotografie w formacie JPG, PDF lub TIFF prosimy przesyłać na adres: gok@grodziskodolne.pl, zaś prace plastyczne można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek Kultury, 37 – 306 Grodzisko Dolne 322 do dnia 27 sierpnia 2020 roku.
  7. Prace zostaną nagrodzone i wyeksponowane na wystawie w Ośrodku Kultury.
  8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie wypełnionej karty zgłoszenia do konkursu wraz z załącznikiem zawierającym wymagane oświadczenia. Uczestnik konkursu ma obowiązek złożyć oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie wizerunku w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody oraz promocji wydarzenia. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie. Organizator podkreśla, że nadesłane dane osobowe będą wykorzystane jedynie do realizacji i promocji konkursu.
  9. Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana przez Organizatora na stronie internetowej www.kultura.grodziskodolne.pl.

W załączeniu do pobrania karta zgłoszenia do Konkursu fotograficzno-plastyczny „NIEZNANE GRODZISKIE KRAJOBRAZY