Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 743.935,71 zł (słownie: siedemset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych 71/100) na sfinansowanie inwestycji w Gminie Grodzisko Dolne. - RI.271.20.2018


  • Data aktualizacji: 2020-01-24 12:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 738 501