Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 743.935,71 zł (słownie: siedemset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych 71/100) na sfinansowanie inwestycji w Gminie Grodzisko Dolne.


  • Data aktualizacji: 2018-09-26 07:53
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 071 870