Ochrona danych osobowych


Rejestr zbiorów danych osobowych Gminy Grodzisko Dolne  prowadzony na podstawie:

art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.) informuje, że  Administrator Bezpieczeństwa Informacji prowadzi rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych który jest rejestrem jawnym

Miejsce prowadzenia rejestru: Urząd Gminy Grodzisko Dolne, Grodzisko Dolne 125A,37-306 Grodzisko Dolne

Administrator Bezpieczeństwa Informacji prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych, na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych. (Dz. U. z 2015r., poz. 719). Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej, a udostępniany zainteresowanym przez sporządzenie wydruku rejestru z systemu informatycznego administratora danych. Wgląd w rejestr następuje w siedzibie Administratora Danych.

  • Data aktualizacji: 2020-07-10 12:23
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 730 454