Zawiadomienie o zgromadzonych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1274R poprzez budowę chodnika w miejscowości Chodaczów, gmina Grodzisko Dolne, w km 3+197 - 5+030"


  • Data aktualizacji: 2019-02-22 08:20
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 781 271