Ważny komunikat dot. załatwiania spraw w urzędzie


 

W celu załatwienia sprawy w urzędzie prosimy bezwzględnie o wcześniejszy kontakt telefoniczny dzwoniąc na nr 17 242 8265.  Otrzymasz wtedy informację , czy załatwisz w danym dniu swoją sprawę. Z uwagi na rozwój sytuacji epidemicznej na terenie gminy możliwe są utrudnienia w tym zakresie.

Zachęcamy do składania wniosków, zapytań, informacji do Urzędu Gminy droga elektroniczną przez:

  1. E-mail urzad@grodziskodolne.pl
  2. platformę elektroniczną e-PUAP (91k9c3bgdm/skrytka)

Płatności w kasie urzędu za podatki i opłaty należne gminie, należy ograniczyć do minimum. Kasa jest czynna w godz. 7.30-13.00 jednak z uwagi na stosowanie reżimu sanitarnego podczas kontaktu z pracownikiem, korzystanie z tej formy regulowania należności podlega ograniczeniom i jej proces jest znacznie wydłużony. Do urzędu w pierwszej kolejności zapraszamy osoby, które nie posiadają dostępu do internetu, konta bankowego oraz osoby starsze.  Wszystkie inne osoby prosimy o regulowanie tych płatności przez bank, placówkę pocztową lub przelewem internetowym.

Poniżej przypominamy nr rachunków bankowych na jakie należy wpłacać te należności:

  1. PODATKI I OPŁATY NA RZECZ GMINY (POZA OPŁATAMI ZA ŚMIECI)

NR KONTA BANKOWEGO:41 9187 1024 2003 2000 1270 0027

 

  1. WPŁATY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ŚMIECI

NR KONTA BANKOWEGO:59 9187 1024 2003 2000 1270 0091

W tym miejscu przypominamy o zbliżającym się terminie płatności III raty za odpady komunalne, który mija 15 października.

W przypadku pytań i wątpliwości jak dokonać przelewu prosimy o kontakt telefoniczny z działem finansów Urzędu Gminy 17 242 8265 wew. 121.

Sprawy związane z składaniem deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydawanie naklejek na worki oraz wydawanie zaświadczeń w sprawach geodezji i kartografii, są obecnie załatwiane tylko na wniosek pisemny lub na zgłoszenie telefoniczne. Możliwy brak załatwienia sprawy podczas wizyty w urzędzie bez wcześniejszego umówienia spotkania.

W związku z rozwijającą się sytuacją epidemiczną na terenie gminy oraz całego powiatu, prosimy o zachowywanie szczególnych środków ostrożności w kontaktach międzyludzkich. W rozmowach oraz podczas załatwiania różnych spraw prosimy o bezwzględne stosowanie 2 m. dystansu od rozmówcy. Przypominamy, że podczas wyjścia z domu oraz przemieszczania się w różnych miejscach, podczas wizyty w urzędzie, w sklepie i innym miejscu użyteczności publicznej musimy mieć założoną maseczkę ochronną.

Przed wejściem do takich miejsc bezwzględnie dezynfekujmy ręce. Zwracajmy uwagę na miejsca które odwiedzamy i rzeczy, których dotykamy.

Jeżeli Twoja sprawa nie jest pilna, pozostań w domu i nie narażaj zdrowia swojego i bliskich.