Muzyka, taniec, śpiew


 

Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym zaprasza chętną młodzież i dzieci na zajęcia taneczne i plastyczne.