Segregacja odpadów w 2018 roku


 

Od 1 lipca br. weszły w życie nowe przepisy wprowadzające jednakowy model selektywnego zbierania śmieci na terenie całego kraju. Do tej pory gminy same mogły ustalać, w jaki sposób wprowadzają selektywną zbiórkę śmieci na swoim terenie tzn. jakie frakcje odpadów są zbierane oraz do jakiego koloru worków/ pojemników mają trafić.

Wprowadzony nowy model selektywnego zbierania odpadów komunalnych tylko nieznacznie będzie różnił się od tego jaki obowiązywał na terenie Gminy Grodzisko Dolne do tej pory. Zmianie ulegnie jedynie kolor worka przeznaczonego na szkło – do tej pory ta frakcja odpadów była zbierana do worków w kolorze białym, a obecnie będzie to worek w kolorze zielonym. Drugą różnicą będzie kolor worka przeznaczonego na odpady ulegające biodegradacji, które do tej pory były zbierane do worka w kolorze zielonym, a obecnie będzie to worek w kolorze brązowym. Pozostałe kolory worków pozostaną bez zmian.

Worki o zmienionym oznakowaniu i kolorystyce zostaną dołączone do każdego gospodarstwa podczas grudniowej zbiórki odpadów.

W dalszym ciągu konieczne będzie umieszczanie na każdym wystawionym worku naklejek z kodem kreskowym. Oznaczenie to jest przydatne przy kontroli prawidłowości segregacji odpadów, którą zadeklarowało 99% właścicieli nieruchomości położonych na terenie naszej gminy. Zestaw naklejek dołączony zostanie do informacji o wysokości opłaty za odpady komunalne na 2018r. W przypadku wyczerpania lub utraty kodów należy zgłosić się do Urzędu Gminy pok. 5 po nowy zestaw.

Jednocześnie przypominamy też, że w przypadku zaistnienia zmiany co do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość takich jak: narodziny, zgony, fakt zamieszkania lub wyprowadzki domowników - zamieszkanie w nowym budynku, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do dokonywania korekty złożonej „deklaracji śmieciowej” w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Pomimo tego, iż urząd posiada informację o zgonach oraz narodzinach na terenie tut. gminy, to zgodnie z obowiązującymi przepisami zmianę taką można wprowadzić jedynie po otrzymaniu korekty deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości. Dlatego terminowe składanie korekt deklaracji pozwoli uniknąć naliczania opłaty za odpady wstecz, często kilka miesięcy do tyłu.

Przypominamy również, że „deklarację śmieciową” można wygodnie złożyć drogą elektroniczną a zobowiązania z tego tytułu weryfikować i regulować z aplikacji eGmina. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie www.grodziskodolne.pl w zakładce eUrząd.

Na zdjęciu obok przedstawiamy zasady prawidłowej segregacji, które będą obowiązywać na terenie naszej gminy od 1 stycznia 2018r.