Gospodarka odpadami


Od 1 lipca 2013 roku obowiązują nowe zasady odbioru odpadów. Wszyscy właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia w Urzędzie Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. 

Dokumenty do pobrania: