Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Grodzisko Dolne


 


Zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i Programem Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009-2032 do końca 2032 roku musi zakończyć się proces usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Czas 20 lat na przeprowadzenie tego zadania wydaje się odległy, jednak ze względu na skalę zjawiska należy niezwłocznie przystąpić do realizacji celów Programu, których skutkiem będzie wyeliminowanie wyrobów zawierających azbest z terenu naszej Gminy.

W roku 2013 Gmina Grodzisko Dolne przystąpiła do Konkursu – Azbest 2013 prowadzonego przez Ministerstwo Gospodarki i pozyskała środki finansowe w kwocie 6 400 zł na sporządzenie „Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Grodzisko Dolne”. Dzięki temu w okresie od czerwca do lipca bieżącego roku, na terenie gminy przeprowadzona została szczegółowa inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, uwzględniająca numery działek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych.

Następnie dane te wprowadzone zostały do Bazy Azbestowej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji firma Laboratorium Wiedzy z Warszawy opracowała „Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Grodzisko Dolne”.

Opracowanie Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Grodzisko Dolne współfinansowane w ramach realizacji zadania wynikającego z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.