Rozbudowa siłowni plenerowej oraz zabezpieczenie skarpy w Wólce Grodziskiej


 

Gmina Grodzisko Dolne otrzymała dofinansowanie w wysokości 10 tys. zł. z Budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 pt. „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej podczas wspólnych prac polegających na rozszerzeniu możliwości wykorzystania obiektów rekreacyjnych w Wólce Grodziskiej”.

Prace polegać będą na rozbudowie siłowni plenerowej, która zostanie doposażona o nowe urządzenie. W bezpośrednim sąsiedztwie siłowni zostanie również zabezpieczona skarpa płytami jomba. Płyty zabezpieczą to miejsce przed niebezpieczeństwem osuwania się ziemi w wyniku opadów deszczu lub erozji gleby.