Laptopy dla uczniów


 
 

W ramach programu „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, gmina zakupiła 20 szt. laptopów i routerów za kwotę 60 960 zł., z czego 60 tys. stanowi przyznany gminie grant.

Komputery umożliwią zdalne nauczanie podczas panującej pandemii koronawirusa. Sprzęt zostanie użyczony uczniom, którzy nie posiadają w domu komputera, a co za tym idzie nie mają możliwości kontynuować podstawy programowej. Komputery zostały przekazane do szkół w miejscowościach: Grodzisko Dolne, Grodzisko Górne, Laszczyny i Chodaczów.
Po zakończeniu zdalnego nauczania laptopy posłużą do prowadzenia zajęć w szkołach.