"Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym"