Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grodzisko Dolne w 2020 roku