Budowa Dziennego Domu Pomocy wraz z siedzibą GOPS w Grodzisku Dolnym


 

Budowa Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych wraz z nową siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym. Finansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Wartość zadania: 4 264 857 zł. Dofinansowanie: 2 947 477 zł.