Przebudowa drogi powiatowej nr 1274R w miejscowościach Chodaczów i Laszczyny


 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1274R w miejscowościach Chodaczów i Laszczyny wraz z jej rozbudową w miejscowości Chodaczów. Finansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość zadania: 3 226 155 zł. Dofinansowanie: 2 052 802 zł.