Rozbudowa drogi powiatowej nr 1270R (Żołynia) granica powiatu - Grodzisko Dolne


 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1270R (Żołynia) granica powiatu - Grodzisko Dolne poprzez budowę chodnika w miejscowości Opaleniska, Zmysłówka km 2+675,00 - 4+388,00. Finansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość zadania: 1 118 288 zł. Dofinansowanie: 672 358 zł.