Poprawa dostępności usług społecznych


 

Poprawa dostępności usług społecznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne. Finansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Wartość zadania: 2 607 114 zł. Dofinansowanie: 1 949 996 zł.